Mody do Minecraft Right Polymorph (Forge)
Polymorph (Forge) logo

Polymorph (Forge)

Koniec z konfliktami przepisów! Dodaje opcję wyboru wyniku rzemiosła, jeśli dostępnych jest więcej niż jeden.

Kategorie modów


Downloads 33M pobrania
Views 0 opinie
Created Utworzony 4 lata temu

Zasoby zewnętrzne

Twórcy modów

TheIllusiveC4 awatar

TheIllusiveC4

Opis moda

Polymorph (Forge) to mod, który rozwiązuje konflikty receptur, pozwalając graczom wybrać między wszystkimi potencjalnymi wynikami, które są uzyskiwane z tych samych składników. Z Polymorphem, nawet przy stosunkowo dużym ilości modów, konflikty receptur nie będą stanowiły już problemu, ponieważ mod pozwoli na współistnienie wszystkich możliwych sposobów tworzenia przedmiotów. Funkcjonalność Polymorpha obejmuje crafting, smelting i smithing. Kiedy grupa składników pasuje do więcej niż jednej receptury, nad miejscem na wynik pojawi się przycisk. Naciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie listy wszystkich możliwych wyników, a wybranie jednego z nich zmieni wynik craftinga lub smeltingu zgodnie z wyborem. Polymorph zapamiętuje ostatni wybór, jeśli składniki się nie zmienią, co pozwala na powtarzanie tych samych akcji craftingowych lub smeltingowych na tym samym wyborze. Aby pomóc w identyfikacji potencjalnych konfliktów, mod oferuje komendę /polymorph conflicts, która skanuje receptury craftingu, smeltingu, blastingu, smokingu i smithingu w poszukiwaniu konfliktów i wyświetla je na liście w folderze dziennika. Polymorph oferuje integrację z wieloma modami, takimi jak Applied Energistics 2, CraftingCraft, FastFurnace, Iron Furnaces, czy Tinkers Construct. W przypadku innych modów, możliwe jest, że Polymorph już działa z nimi poprawnie, jednakże wymagana jest indywidualna weryfikacja. Mod posiada także integrację z Just Enough Items, co pozwala na automatyczne dostosowanie wyniku craftinga do wybranej receptury. Wszelkie błędy, problemy i sugestie można zgłaszać na issue trackerze, a nie-techniczne wsparcie można uzyskać na Discordzie deweloperów. Kod źródłowy i zasoby są licencjonowane na LGPL 3.0 lub nowszej licencji. Zachęcamy do wsparcia dewelopera poprzez serwis Ko-fi. Z Polymorphem crafting i smelting będą jeszcze łatwiejsze i przyjemniejsze!