Mody do Minecraft Right SuperMartijn642's Config Lib
SuperMartijn642's Config Lib logo

SuperMartijn642's Config Lib

Config Lib sprawia, że radzenie sobie z plikami konfiguracyjnymi jest nieco łatwiejsze.

Kategorie modów


Downloads 39M pobrania
Views 0 opinie
Created Utworzony 3 lata temu

Zasoby zewnętrzne

Twórcy modów

SuperMartijn642 awatar

SuperMartijn642

Opis moda

🎮 SuperMartijn642s Config Lib - Mod do Minecraft🔧SuperMartijn642s Config Lib to unikalny mod do Minecrafta, który pozwala określić konfigurację raz, a potem samodzielnie kontroluje jej przeładowanie pomiędzy załadowanymi światami, synchronizuje wartości z klientami oraz generuje wartości dedykowane tylko dla klienta lub serwera.🛠️ Tworzenie konfiguracji w SuperMartijn642s Config Lib


Konfiguracja jest tworzona za pomocą ModConfigBuilder. Wartość można dodać do konfiguracji za pomocą ModConfigBuilder#define, który przyjmuje nazwę i wartość domyślną. Dla wartości całkowitych i podwójnych wymagane są również wartość minimalna i maksymalna.🔄 Przeładowanie wartości


Domyślnie wartości są przeładowywane, gdy załadowany jest świat. Można to zmienić, aby wartość przeładować tylko przy uruchomieniu Minecrafta, wywołując ModConfigBuilder#gameRestart().

🔄 Synchronizacja wartości


Wartości w konfiguracjach COMMON lub SERVER są domyślnie synchronizowane z klientami. Aby tego uniknąć, można użyć ModConfigBuilder#dontSync().🗂️ Kategorie wartości


Możliwe jest również umieszczenie wartości w kategoriach. Służy do tego ModConfigBuilder#push(String) (do dodania kategorii) oraz ModConfigBuilder#pop() (do usunięcia kategorii).📝 Komentarze do wartości i kategorii


Do wartości można dodać komentarz, wywołując ModConfigBuilder#comment(String) przed zdefiniowaniem wartości. Komentarz można dodać także do aktywnej kategorii za pomocą ModConfigBuilder#categoryComment(String).Mod kompatybilny jest z wszystkimi dostępnymi wersjami Minecrafta, w tym 1.12, 1.14, 1.15, i 1.16. 🎉

Zrzuty ekranu z modów

Zrzut ekranu SuperMartijn642's Config Lib #1978
Zrzut ekranu SuperMartijn642's Config Lib #1979
Zrzut ekranu SuperMartijn642's Config Lib #1980